Adatkezelési tájékoztató

(Kivonat az IT-Seniors Szellemi Dolgozók Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezete adatvédelmi és adatkezelési szabályzatából a https://itseniors.hu weblapra és szövetkezeti tagnak a weblapon elhelyezett űrlapon keresztül történő jelentkezésre vonatkozóan)

Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig

A weblap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

Az IT-Seniors Szellemi Dolgozók Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezete (a továbbiakban: Szövetkezet), mint adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A szövetkezet, mint adatkezelő minden elvárható módon védi a szövetkezet tagjai és a tagnak jelentkezők által megadott, a Szövetkezet által kezelt személyes adatokat.

Általános információk

1) A https://itseniors.hu/ weblapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A fenti adatok a weblapot látogató személy azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a weblapszolgáltató és a Szövetkezet egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

2) A weblapon, mint az elérhető más honlapok döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

3) A weblap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

4) A weblap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a https://itseniors.hu/ honlapot. A weblap látogatója bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

A Szövetkezetbe jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő a weblapon keresztül, a „Jelentkezés” link révén elérhető űrlap kitöltésével lehetővé teszi az IT-Seniors Szellemi Dolgozók Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetébe tagnak történő jelentkezést. A jelentkezés személyesen is lehetséges, amelyhez a jelentkezési űrlap előzetesen az [email protected] e-mail címen, vagy a Szövetkezet telefonos elérhetőségén is kérhető, illetve a Szövetkezet irodájában kapható kézhez. A weblapon keresztül beküldött, valamint a személyesen átadott jelentkezési lapok adatkezelése között nincs eltérés. Az eltérés csupán az adathordozó típusában (elektronikus, papír) jelentkezik.

A jelentkezési lap a tagnak jelentkező személy azonosítására, és a jelentkezés feltételeként a törvény által előírt nyilatkozat megtételére szolgál. Ezeket az adatokat a Szövetkezet a tagnyilvántartás és a kapcsolattartás céljából felhasználja és tárolja. Ezeknek az adatoknak a megadása önkéntes, de egyben jogszabályi kötelezettség. A fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az űrlapot kitöltő az „Adatvédelmi hozzájárulás” mező önkéntes bejelölésével adja meg. A mező bejelölésének hiányában az űrlap adatai nem kerülnek elmentésre és továbbításra az Adatkezelőhöz.

A jelentkezési lap beérkezése után az Adatkezelő a megadott e-mail címen ellenőrzi a megadott személy valódiságát, és a nyugdíjas státusza ellenőrzéséhez bekéri nyugdíjas törzsszámát.

A jelentkezési űrlap adatait az Adatkezelő a tagsági viszony fennállásáig őrzi meg. Amennyiben bármilyen okból a tagság, ezzel az adatkezelés célja megszűnik, annak bekövetkeztével törli az űrlap nyilvántartott adatait. Papír alapú űrlap esetén az űrlap megsemmisítésre kerül.

Ha a jelentkezés elutasításra kerül, az Adatkezelő az erről szóló értesítés megküldését követően azonnal törli az adatokat.

1) Az adatkezelés jogalapja: A szövetkezeti tagnak jelentkezés során történő adatmegadás önkéntes hozzájáruláson, illetve a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezésein alapul.

2) Az adatkezelés célja: Az érintett tag számára a szövetkezetbe történő belépés lehetőségének biztosítása. A személyes adatok a jelentkező személy azonosítása, és a vele való kapcsolattartás érdekében kerülnek bekérésre.

A tagsági jelentkezés elbírálása során kezelt adatok köre és célja
Adat Cél
Név: azonosítás
Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím: kapcsolattartás
Telefonszám: kapcsolattartás
Nyugdíjas törzsszám: nyugdíjas státusz ellenőrzéséhez
Törvényben előírt nyilatkozat pontjai: a tagsági jelentkezés jogalapjának elbírálásához

3) Az érintettek köre: A közérdekű nyugdíjas szövetkezetbe jelentkező személyek.

4) Az adatkezelés időtartama:

a) Felvétel esetén a tagság bármely okból történő megszűnéséig.
b) Elutasítás esetén az elutasításról szóló értesítés megküldését követően azonnal törlésre kerül.

5) Az adatkezelés folyamata:

a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, e-mailben vagy a weblapon keresztül) megadja a tagsági jelentkezéshez szükséges adatokat az Adatkezelőnek;
b) az Adatkezelő az adatok ellenőrzése után tájékoztató és ellenőrző e-mailt küld az űrlapon megadott e-mail címre; az ellenőrzéshez bekéri a nyugdíjas törzsszámot;
c) az Adatkezelő az ellenőrzés eredménye alapján a jelentkezés elutasítását, vagy elfogadását javasolja az Igazgatóságnak;
d) a jelentkezési űrlap személyre vonatkozó adatai átmásolásra kerülnek a tagnyilvántartásba, maga az űrlap a megőrzési idő végéig archiválásra kerül.

A jelentkezési űrlap weblapon keresztül történő továbbítása, vagy az [email protected] e-mail címre történő beküldése esetén az adatok a weblapot tartalmazó szervert, valamint az elektronikus levelezőrendszert üzemeltető Adatfeldolgozó közvetítésével kerülnek az Adatkezelőhöz.

6) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó

Az adatkezelő:
Neve: IT-Seniors Szellemi Dolgozók Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezete
Székhelye: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Cégjegyzékszám: 01-02-054524
Adószám: 26279934-2-43
Képviselő: Dr. Dedinszky Ferenc elnök-igazgató
Telefon: +36-30-919-9737
E-mail: [email protected]
Weboldala: https://itseniors.hu/
Az adatfeldolgozó:
Neve: Left-Wing Network Ltd.
Székhelye: 1 Bell Street, Maidenhead, Berkshire, Anglia, SL6 1BU
Cégjegyzékszám: 08247461
Adószám: GB 157 7839 57
E-mail: [email protected]
Az általa végzett művelet: – weboldal tárhelyszolgáltató
– e-mail szolgáltató

7) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

a) A szövetkezet igazgatóságának tagjai;
b) A szövetkezet felügyelő bizottságának tagjai;
c) A szövetkezet jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét ellátó személy.

8) Hozzájárulás az adatkezeléshez:

Az IT-Seniors Szellemi Dolgozók Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezete tagjának jelentkező személy a jelentkezési lap kitöltésével  kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A munkaajánlattal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő a weblapon keresztül, a „Munkaajánlat” link révén elérhető űrlap kitöltésével lehetővé teszi az IT-Seniors Szellemi Dolgozók Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezete által végezhető munka felajánlását. A munkaajánlat személyesen a Szövetkezet telefonos elérhetőségén vagy az [email protected] e-mail címen is megtehető. A weblapon keresztül beküldött, valamint a személyesen vagy e-mailben közölt adatok adatkezelése között nincs eltérés. Az eltérés csupán az adathordozó típusában (elektronikus, papír) jelentkezik.

A „Munkaajánlat” űrlap adatai a munkát ajánló cég/hivatal/szervezet és annak ügyintézője, valamint az általa felajánlott munka azonosítására szolgál. Ezeket az adatokat a Szövetkezet a munkanyilvántartás és a kapcsolattartás céljából felhasználja és tárolja. Ezeknek az adatoknak a megadása önkéntes. A fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az űrlapot kitöltő az „Adatvédelmi hozzájárulás” mező önkéntes bejelölésével adja meg. A mező bejelölésének hiányában az űrlap adatai nem kerülnek elmentésre és továbbításra az Adatkezelőhöz.

A „Munkaajánlat” űrlap beérkezése után az Adatkezelő a megadott e-mail címen vagy telefonszámon felveszi a kapcsolatot a munkát ajánló szervezettel.

Ha a munkaajánlatot tevő a weblapon elérhető űrlapon megadja a nem kötelezően kitöltendő személyes adatait (ügyintéző neve, telefonszáma, személyes e-mail cím), az a személyes adatok önkéntes megadásának tekintendő. A cég neve és e-mail címe jogszabályban előírt módon a cégnyilvántartásban nyilvánosan elérhető.

Ha a munkaajánlattal kapcsolatban szerződés kerül megkötésre, a szerződést, valamint a kapcsolódó pénzügyi elszámolás és -fizetés dokumentumait a Szövetkezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően legalább 8 évig őrzi. Ha a munkaajánlattal kapcsolatos szerződés nem kerül megkötésre, az adatkezelés célja megszűnik, és az űrlap adatait az adatkezelő törli.

A kezelt személyes adatokba betekintés és módosítás

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatást a személyes adatainak kezeléséről;
b) személyes adatainak helyesbítését;
c) azon személyes adatainak törlését, amelyek kezelését jogszabály nem írja elő.

A személyes adatokba való betekintésnek, valamint a személyes adatok módosításának vagy a joszabály által elő nem írt személyes adatok törlésének kérése az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben lehetséges. Az adatkezelő a módosítás vagy törlés elvégzéséről a kérelmező e-mail címére írásos visszaigazolást küld.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a szövetkezet tagjának vagy tagnak jelentkezőjének erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmet jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a kérelmező nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

10) Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi dokumentumok alapján készült:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), amely itt olvasható: http://naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
  • A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amely itt olvasható: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV